Validace

BEZPEČNÝ ZNAMENÁ BEZPEČNÝ: TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ VEDE KE ŠPIČKOVÝM PRODUKTŮM NA TRHU.

Než se produkty IFE objeví poprvé ve vlaku, mají za sebou už řadu těžkých zkoušek. Fáze testování a ověřování odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti našich produktů v IFE se podobá vysokohorské túře se sněhovou bouří s teplotami hluboko pod bodem mrazu nebo cestě bouřkou během tropického léta.

Naše nástupní systémy se již v prvotní testovací fázi setkávají se situacemi, se kterými se v reálném provozu pravděpodobně nikdy nesetkají.

Moderní testovací systémy: rozdílová klimatická komora a hydropulzní systém

Během doby, kterou naše nástupní systémy stráví na testovacím místě IFE, je kladen nejvyšší důraz na validaci všech parametrů souvisejících s technickými normami. Nastavené hodnoty jsou při testech zřetelně překročeny, aby se do reálného provozu vstupovalo s dostatečnou bezpečnostní rezervou.

Veškeré potřebné vybavení na testování odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti je k dispozici přímo ve firmě, aby bylo možné efektivně a individuálně pokrýt celé spektrum testovacích činností optimálním způsobem. K dispozici je například dvoukomorové klimatické zařízení, které je schopno vytvářet různé teploty prostředí v rozmezí -50 až +80 stupňů Celsia mezi vnitřní a vnější stranou vstupního systému nebo zařízení na výrobu sněhu i ledu, a dokonce i akustická komora. Vrcholem je naše hydropulzní zařízení, které aplikuje skutečné úrovně zatížení o mnoha tunách tak, jak se vyskytuje v reálném provozu.

Kromě toho jsou některé komponenty a celé nástupní systémy podrobovány intenzivním testům odolnosti, které simulují násobek životnosti celého výrobku během několika měsíců. Výsledky jsou ihned zapracovány do našich ostatních produktů.

Zpět na přehled produktů