Nástupní zařízení

V železniční dopravě musí být zaručen bezbariérový přístup i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. IFE neustále pracuje na naplňování a překonávání této důležité a stále náročnější výzvy.

Jako přední výrobce nástupních systémů nabízíme různé nástupní pomůcky, které usnadní každodenní používání železniční přepravy osobám se sníženou pohyblivostí.

Překlenovací schod

Překlenovací schody slouží ke zmenšení vzdálenosti mezi vozidlem a hranou nástupiště, za účelem zlepšení přístupnosti, a tím i zajištění snadného nástupu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Překlenovací schody IFE excelují, díky zmenšenému instalačnímu prostoru, jednoduché konstrukci a spolehlivosti při praktickém použití.

Výsuvný schod

Výsuvné schody usnadňují nástup osobám s obtížemi při chůzi a rodičům s kočárky, když je mezi vlakem a nástupištěm mezera.

Přečtěte si více

Výkyvný schod

Výkyvný schod IFE se díky své kinematice vysunuje do dané fixní vzdálenosti. IFE nabízí různá kinematická řešení, která lze upravit podle konkrétních potřeb projektu. Naše dlouholeté zkušenosti nám umožňují reagovat na konkrétní požadavky a využívat osvědčené koncepty.

Výklopný schod

Jednokřídlé dveře jsou často vybaveny výklopnými schody. V kombinaci s pohonem jednokřídlých dveří E3H tyto systémy nepotřebují vlastní pohonnou jednotku. Jsou mechanicky propojeny s pohonem dveří a jsou automaticky ovládány společně.

Rampa

Rampy umožňují vozíčkářům bezpečný nástup do vlaku i při značném výškovém rozdílu mezi vlakem a nástupištěm. Každá rampa je dodávána jako tenká a plně vybavená kazeta, která vyžaduje velmi omezený instalační prostor s nízkou výškou. Konstrukce bude přizpůsobena individuálním podmínkám infrastruktury zákazníka.

Nástupní zařízení IFE

Zpět na přehled produktů