DALŠÍ INFORMACE O IFE

Skupina Knorr-Bremse

Bezpečná a efektivní mobilita. Každý den. Všude.

Chceme významně přispět k větší bezpečnosti a efektivitě na silnicích a železnicích - jak pro cestující, tak pro nákladní dopravu. Každý den. Po celém světě.

Společnost Knorr-Bremse sleduje již více než 110 let jediné poslání: zajistit bezpečnou, udržitelnou a ekologickou mobilitu na silnicích a železnicích. Dnes je skupina Knorr-Bremse se sídlem v Mnichově předním světovým výrobcem brzdových systémů a předním dodavatelem bezpečnostně důležitých subsystémů pro železniční a užitková vozidla.

Přečtěte si více

Finanční informace

Dějiny